«Quern medicamenta non sanant, natura sanat»

""אם תרופה לא תרפא אז הטבע ירפא" (לטינית)

%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8

מידע על השימוש ב- Todicamp נגד Covid-19.

מזרח אירופה, סוף אוגוסט 2020.

מניסיון של רופא מורשה המשתמש בטודיקמפ במשך עשרה שנים.

שימוש ב-טודיקאמפ לפי דעתו בהצלחה לקבוצה של למעלה מ- 100 אנשים שנדבקו בקוביד עם תסמינים בדרגות שונות. לא היו חולים בלי תסמינים בקבוצה.  חולים בגילאים שונים ומצבים בריאותיים שונים.

השיטה בה משתמש רופא זה אינה נחשפת.

הרופא אינו רוצה להתנגש עם האינטרסים של ארגונים שמשקיעים כסף רב בחיסונים, מחקרים ותרופות לטיפול רפואי, ולכן אינו רוצה לחשוף את זהותו.

עם זאת, ההשפעה האנטי-ויראלית של טודיקאמפ ידועה בלעדיו.

ככל הנראה שניתן להשתמש בו באופן השימוש שכבר הנקבע במהלך 50 שנות .

מספיק בקבוק אחד וכמה ימיים כדי לבדוק שהוא פועל או לא.

לרופאים יש אפשרות ליצור שיטות משלהם.