פרסום מידע על תכשיר טבעי בלעדי TODICAMP 
אשר על פי התגובות של המשתמשים מסייע  להחלמה  מסוגי שונים
הזיהומים  ודלקות,  ולא רק.

האקדמיה הרפואית במוסקבה ע"ש א. מ. סצ'נוב

מחקרים מדעיים בנושא "בחינת רעילות ופעילות פרמקולוגית של תכשירים על בסיס חומר גלם צמחי מרפא וחומרים ממצים חדשים".( מקור, אתר )

מוסקבה – 2002 

מבוא:

שני תכשירים "טודיקאמפ" ו-"צ'בלין-SK-1" (להלן "טודיקאמפ-1") עברו מחקרים מדעיים.

מה שמשותף ל"טודיקאמפ" ול"טודיקאמפ-1" מבחינת ההרכב זה אותו חומר גלם מרפא שהיה בשימוש – אגוזי מלך ירוקים בשלב הבשלת חלב-דונג ומוצרי נפט; מה ששונה – השתמשו מקטעי נפט שונים. (עמ' 310)

תכשירים אלו הם מקבילות (וליתר דיוק, זיופים גסים) של טודיקאמפ המקורי  שהומצא על ידי מיכאיל טודיקה בשנת 1969 מבחינת איכות חומר המקור, איכות מקטעי הנפט וטכנולוגיית התהליך עצמו, ונבדלים ממנו כמו קורקינט ממרצדס. מכיוון שהמתכון המקורי של טודיקאמפ לא ידוע לאף אחד מלבד בני משפחת טודיקה.

בקריאת עבודה מדעית זו יש לקחת בחשבון כי לטודיקאמפ המקורי יש כל התכונות של המקבילים שלו ורעילותו נמוכה עוד יותר. 

סיכומים קצרים של 360 עמודים של מחקרים

רקע היסטורי

 

"כלי תקשורת בטרם עת דיווחו על תכונות מרפא של התכשירים ועל טכנולוגיות הייצור שלהם. החל משנות ה-80 של המאה הקודם טודיקאמפ הפך לתכשיר של רפואה מסורתית בדרום רוסיה, מולדובה, אוזבקיסטן וטג'יקיסטן. בשנות ה-90 בשטחה של רפובליקת טג'יקיסטן לא רק יצרו את טודיקאמפ, אלא גם מכרו אותו באופן חופשי. התכשיר הגיע לבתי מרקחת והיה נמכר באופן חופשי וללא שום מרשם...השימוש החופשי והעצמאי בתכשירים יצר מצב שבו השימוש הקליני בתכשירים... קדם למחקרים בו." (עמ' 311)

מסקנה עיקרית של מחקרים מדעיים בנושא רעילות

"נמצא כי טודיקאמפ הינו בעל יכולת מצטברת נמוכה. לטודיקאמפ אין רעילות חיסונית, רעילות עוברית, פעילות מוטגנית, פעילות הפוגעת בדנ"א או תכונות אלרגניות. שימוש עורי ממושך בטודיקאמפ בבעלי החיים אינו גורם לשינויים תפקודיים ומורפולוגיים באיברים החיוניים. טודיקאמפ-1 הינו בעל רעילות נמוכה עוד יותר. לפי חומרת התוכנות הרעילות טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 סווגו כבעלי רעילות נמוכה או כמעט לא רעילים." (עמ' 328)

יישום והמלצות מעשיות:

"תוצאות המחקרים כבר יישמו בלימודים במחלקות לביולוגיה כללית, גנטיקה, פרזיטולוגיה, פרמקוגנוזיה, פרמקולוגיה בקורס לטכנולוגיות תרופות באקדמיה הרפואית במוסקבה ע"ש א. מ. סצ'נוב"  (עמ' 9).

"ליישם את תוצאות המחקרים בלימודים במחלקות לביולוגיה כללית, גנטיקה, פרזיטולוגיה, פרמקוגנוזיה באקדמיות לרפואה ובאוניברסיטאות ברוסיה." (עמ' 331)

ציטוטים ממחקרים לפי נושאים:

ניסויים פרה-קליניים בבעלי חיים

​1. רעילותו החריפה של טודיקאמפ

"לאחר בדיקת רעילותו החריפה של טודיקאמפ על חולדות ועכברים לבנים, קופים, חזירונים וגורי כלבים, השתכנענו כי למתן תוך-קיבתי חד-פעמי של טודיקאמפ במינונים העולים על פי 50 מהמינון הטיפולי אין השפעה רעילה."

(עמ' 120)

2. רעילותו הכרונית של טודיקאמפ

"... מתן ממושך, יום-יומי, במשך שישה חודשים לכלבים ולחזירים במינונים של ED50 ו-10 ED50 אינו גורם להפרעות בתפקוד ולשינויים מורפולוגיים באיברים החיוניים.

מתן תוך-קיבתי ממושך של טודיקאמפ לחזירים לא רק שלא הראה השפעה רעילה, אלא להפך, גרם לעלייה במשקלם של החזירונים. לאחר סיום הניסויים החזירים הבוגרים שקיבלו טודיקאמפ במהלך תקופה ממושכת הראו משקל גדול יותר מזה של בעלי החיים בקבוצת הביקורת, שלהם הוזרקו מים מזוקקים." (עמ' 160)

"בטיחות הטיפול בן שלושה שבועות במינונים הולכים וגדלים של טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 בבני אדם הוכחה בחולדות כותנה, ארנבים, שרקנים, חזירונים וקופים." (עמ' 317)

3. טודיקאמפ כמנקה רעלים

"... מספיק להוסיף לתחליב בנזיל בנזואט (תכשיר נגד טפילים) 10% של טודיקאמפ או טודיקאמפ-1 ורעילותו יורדת בצורה מקסימלית. כך, בהשפעת טודיקאמפ רעילות התחליב בנזיל בנזואט 20% מוסרת לחלוטין, מבלי להחליש את פעילותו האנטי-פרזיטית." (עמ' 212)

4. היעדר מוטגניות של טודיקאמפ

"... נחקרה יכולתו של טודיקאמפ לגרום למוטציות גנטיות בבקטריות בתנאי הפעלה מטבולית in vitro וגם in vivo, לסטיות כרומוזומליות בתאי מח עצם של עכברים ולמוטציות דומיננטיות קטלניות בתאים תחיליים של עכברים. באף אחת מהשיטות לא נמצאה השפעה מוטגנית של התכשיר. 

בחקר דנ"א לטודיקאמפ לא נתגלה אפקט התואם להשפעה מזיקה. המידע שהתקבל במהלך הערכה סיסטמית של פעילותו הגנטית של טודיקאמפ מעיד שלתכשיר הנחקר אין תכונות מוטגניות והשפעות על דנ"א." (עמ' 212-220)

5. פעילותו האנטי-בלאסטומוגנית של טודיקאמפ

"מצאנו כי חוזק הרקמות המכאני של עכברי הקו עם פוטנציאל סרטני גבוה (high-cancer) נמוך יותר, מאשר של עכברי הקו עם פוטנציאל סרטני נמוך (low-cancer) של אותו איבר, וחומרים עם פעילות אנטי-בלאסטומוגנית (antiblastomogenic) משקמים אותו כמעט עד לנורמלי. כך, לאחר שבדקנו את השפעתו של התכשיר על המאפיינים המכניים של בעלי החיים של הקו עם פוטנציאל סרטני גבוה, אנו יכולים לדון בפעילותו האנטי-בלאסטומוגנית. 

... על בסיס הניסויים שנערכו, אנו יכולים להסיק: פעילותו האנטי-בלאסטומוגנית של התכשיר טודיקאמפ אפשרית, והיא נובעת מרכיבו המופק לקרוסין מאגוזי מלך."  (עמ' 221)

6. פעילותו מגנת הכבד של טודיקאמפ

"העכברים חלו בהפטיטיס רעילה. בקבוצת הביקורת של העכברים, שבה לא נעשה שימוש בתכשירים רפואיים, התמותה הגיעה ל -50%. תחת השפעתו של התכשיר טודיקאמפ לא נצפתה תמותה, וביום השישי לאחר הטיפול הופיעה הנטייה לנורמליזציה של מדדי ספירת הדם. זה תואם את הנתונים שבספרות על האפקט הטיפולי של התכשיר טודיקאמפ-1 ומקבילו טודיקאמפ בשחמת הכבד.

לתכשיר טודיקאמפ-1 יש השפעה מובהקת בהגנה על הכבד, הוא מונע תמותה בקרב בעלי החיים, מאזן מדדים המטולוגיים וביוכימיים. ייתכן שיעילותו הגבוהה בניקוי רעלים כרוכה בתכונותיו המשנות תגובה חיסונית. פעילותם מגנת הכבד של טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 צוינה גם בניסוי לחקר רעילותם החריפה של התכשירים בקופים." (עמ' 302).

 

7. היעדר רעילות עוברית של טודיקאמפ

"מחקר רעילות עוברית של טודיקאמפ בוצע בעיקר על ידי א. ג. מלנקוב וא. מ. טורצ'ינסקי (1995, 2002) על ארנבים מסוג צ'ינצ'ילה וחולדות לבנות. נעשה שימוש ב-75 ארנבים ו-75 חולדות לבנות. נמצא כי לתכשיר אין רעילות עוברית ותכונות טרטוגניות." (עמ' 326)

"המחברים קבעו בפעם הראשונה את השפעת נוגדת חמצון של התכשיר, וגם היעדר של פעילות מוטגנית, טרטוגנית, רעילות עוברית, רעילות גנטית ותכונות אלרגניות.

טודיקאמפ הראה את היכולת להפחית על פי 10 את כמות המומים כאשר נותנים אותו לבעלי חיים בהריון. וזאת בגלל היעדר מוחלט של שטפי דם באיברים פנימיים במהלך השימוש בתכשיר." (עמ' 311)

"הניסויים נערכו גם על חזירים מבוגרים.  

כל החזירות שהשתתפו בניסוי נולדו מחזירה מ. ביום אחד והיו בעצם זהות.

החזירות שקיבלו את התכשיר טודיקאמפ, המליטו חזירונים נורמאליים ובריאים, לחזירה אחת נולדו 7 חזירונים, לחזירה אחרת - 8. 

חזירות מקבוצת ביקורת ילדו כל אחת 5 חזירונים בריאים. חזירונים שנולדו מחזירות של קבוצת הביקורת ומחזירות שקיבלו את התכשיר טודיקאמפ גדלו והתפתחו היטב ותאמו לתקנים המקומיים של גידול והתפתחות של החזירים.

התכשיר טודיקאמפ לא הראה אצל החזירונים תכונות טרטוגניות." (עמ' 244-247)

 

"מוצגות תוצאות מחקר על רעילות עוברית של טודיקאמפ אצל חולדות. 

בהשפעת התכשיר טודיקאמפ לא חלה עלייה בשיעור התמותה של עוברי בעלי החיים. ולהפך, בניסויים שיעור התמותה היה נמוך יותר מאשר בקבוצת הביקורת, מדובר בהפרש שהוכח מבחינת סטטיסטית. 

...מכאן ניתן להסיק מסקנה כי התכשיר טודיקאמפ לא השפיעה לרעה על הגדילה וההתפתחות של גורי חולדות, אלא להפך, הוא המריץ אותן." (עמ' 247-249)

 

8. טודיקאמפ ותפקוד הרבייה

"תוצאות המחקר על השפעת התכשיר טודיקאמפ-1 על תפקוד הרבייה של חולדות. 

בקבוצת בעלי החיים שקיבלו את התכשיר טודיקאמפ -1, מדדי הפוריות וההריון היו גבוהים יותר מאשר בקבוצת הביקורת. זאת אומרת, התכשיר טודיקאמפ-1 מעודד פוריות והריון אצל בעלי החיים." (עמ' 249).

9. תכונות אימונומודולטוריות של טודיקאמפ

 

 "מחקר של מצב חיסוני של 28 חולדות כותנה (7 בריאות ו-21 נגועות באכינוקוקוס אלוואולרי) מאפשר להבין כי טודיקאמפ-1 הינו תכשיר מודרני המשחזר תפקוד מערכת החיסון (אימונוקורקטור)." 

 

"...במקרה של דיכוי מערכת החיסון הנגרם על ידי ציקלופוספן (Cyclophosphane) או אכינוקוקוס, פוליאוקסידוניום (Polyoxidonium), טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 נוטים לנרמל רכיבים תאיים והומורליים של מערכת החיסון, וגם את פגוציטוזיס של נויטרופילים ומקרופאגים.

טיפול תוך-קיבתי במנות טיפוליות של טודיקאמפ-1 במשך שלושה שבועות גורם לנרמול של מדדי החיסון."

(עמ' 295).

"יש לקחת בחשבון כי התכשיר טודיקאמפ-1 משלב גם את התכונות ההפטופרוטקטוריות ואימונוטרופיות כאחד. הדבר הוכח על ידי נ. ד. בוניאטיאן ומחברים שותפים (2001), כאשר במהלך הניסוי בעכברים הלבנים הנגועים בהפטיטיס רעיל, המדענים גילו השפעה אימונוסטימולנטית של התכשיר טודיקאמפ-1." (עמ' 326).

10. פעילותו האנטי-טפילית של טודיקאמפ

"נקבע כי התכשירים יעילים בטיפול בסיפציוזיס (syphaciosis), אסקרידוזיס, הטרקידוזיס, טריכוספלוזיס (trichocephalosis) והימנולפיאזיס (hymenolepiasis) אצל בעלי החיים." (עמ' 263).

"בטיחות הטיפול נגד אכינוקוקוזיס בן שלושה שבועות במינונים הולכים וגדלים של טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 בבני אדם הוכחה בחולדות כותנה, ארנבים, שרקנים, חזירונים וקופים." (עמ' 317).

ניסויים קליניים בבני אדם

11. קומפרס של טודיקאמפ וזיהום בדרכי נשימה עליונות (URTI)

"ברפואה המסורתית הצטבר ניסיון רב של שימוש בקומפרסים על בסיס אגוזי מלך ירוק וקרוסין לטיפול ברדיקוליטיס. 

מעבר לטיפול ברדיקוליטיס התכשיר גם סייע בריפוי של מחלות התקררות נלוות. פרסומים בנושא זה מקשרים את ההשפעה החיובית של התכשיר על מערכת החיסונית של החולים." (עמ' 241).

12. פעילותו האנטי-חיידקית של טודיקאמפ

"פעילותם האנטי-חיידקית של טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 אושרה על ידינו באמצעות בחינה של רגישות המיקרופלורה הפתוגנית אשר בודדה מנוזל עם אכינוקוקוס. בתנאים קליניים רחימוב א. ח. ושותפיו (2002) אישרו בדרך אחרת את פעילותם האנטי-חיידקית של טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 ברמה של קפדים (Kefadim (Ceftazidime)) בטיפול בחולי אכינוקוקוזיס עם חום גבוה לאחר ניתוח, ובלארבציסטים (larvacysts) הם זיהו מיקרופלורה פתוגנית על ידי בחינת רגישותה לאנטיביוטיקה. 

סבירוב ב. א. ושותפיו (2002) באותה דרך גילו את פעילותם האנטי-סטפילוקוקלית של טודיקאמפ וטודיקאמפ-1."

(עמ' 296-297)

13. ניסוי קליני לבדיקת פעילותו האנטי-דלקתית ומשככת הכאבים של קומפרס טודיקאמפ ברדיקוליטיס

"חבר אקדמיה מלנקוב ושותפיו (1995) הודיעו על ניסוי קליני על טודיקאמפ שנערך בשנת 1992 על ספורטאים הסובלים מהחרפה של רדיקוליטיס לומבוסקרלי. ניסויים קליניים לבדיקת טודיקאמפ (על מתנדבים) נערכו תוך השוואה עם משחת אפיזרטרון (גרמניה) במטרה לזהות פעילות אנטי-דלקתית וגירוי מקומי בקרב ספורטאים עם החמרה של רדיקוליטיס לומבוסקרלי. 

לפני הטיפול עברו הספורטאים מגוון רחב של בדיקות פיזיולוגיות, ביוכימיות ומכשירניות. הבדיקות בוצעו במהלך הטיפול, גם לאחר סיומו. 

טודיקאמפ נמרח על אזור הכאב בעמוד השדרה המותני של הספורטאים החולים. הטיפול נמשך 10 ימים. 

יש לציין פעילות אנטי-דלקתית ומשככת כאבים של טודיקאמפ, קיצור משך הכאבים והרדיקולופתיה בהשוואה לקבוצת הספורטאים שקיבלו אפיזרטרון, כמו כן שיקום מהיר של טווח התנועה, שיפור המצב הכללי ואיזון השינה.

התכשיר טודיקאמפ מומלץ לשימוש ברפואת ספורט." (עמ' 303-306)

"הודות לחדירות גבוהה של טודיקאמפ-1 בשימוש חיצוני,התכשיר שומר על תכונות האימונומודולטוריות שלו."

(עמ' 330) 

14. ניסוי קליני לבדיקת השפעתו האנטי-דלקתית ומשככת הכאבים של קומפרס טודיקאמפ במקרה של אכינוקוקוזיס

"התכשיר טודיקאמפ-1 שימש לטיפול ב-117 חולי אכינוקוקוזיס, אשר פיתחו מחלות רקע. לפני הטיפול, במהלכו ולאחריו נערך מגוון רחב של בדיקות פיזיולוגיות, המטולוגיות, אימונולוגיות ומכשירניות. גילם של החולים עם מחלות רקע היה מ-18 עד 50. 

117 חולים בחרו מרצונם בטיפול עם התכשיר טודיקאמפ-1, 107 חולים, שהייתה להם אפשרות לרכוש משחת פינלגון, ויטמינים ואנטיביוטיקה מודרנית, טופלו בשיטות מסורתיות. התכשיר טודיקאמפ-1 ניתן בצורת קומפרסים למשך 5-50 דקות, בהתאם לרגישות האישית של החולה לתכשיר. סה"כ 5 חולים פיתחו סיבוכים בצורה של כוויות קלות. לאחר טיפול בכוויות כולם הבריאו והרגישו טוב. 

בקבוצת החולים שטופלה במשחת פינלגון, ויטמינים ואנטיביוטיקה נצפו סיבוכים ב-11 מקרים, אי-סבילות למשחה ב-3 מקרים, אי-סבילות לאנטיביוטיקה ב-5 מקרים, תגובה שלילית למתן ויטמינים אצל 3 חולים. 

בחולים שטופלו בטודיקאמפ-1 נצפתה נטייה לנורמליזציה של המצב החיסוני ושל מטבוליזם החלבונים וחומצות האמינו, מה שלא נצפה בקבוצת החולים שטופלה בשיטה המסורתית. כך, נקבע כי התכשיר טודיקאמפ-1 שמר על תכונותיו האימונוטרופיות גם בשימוש החיצוני, מה שכרוך ביכולת החדירה הגבוהה שלו." (עמ' 305)

15. ניסויים קליניים לבדיקת טודיקאמפ נגד אכינוקוקוזיס

"במרפאות כירורגיות ברפובליקת אוזבקיסטן התכשירים נוסו על מתנדבים. בניסוי השתתפו 186 חולי אכינוקוקוזיס עם מיקום שונה, אשר לפני הניתוח קיבלו טודיקאמפ. בקבוצת ביקורת היו 26 חולים עם אכינוקוקוזיס שלא קיבלו את התכשיר. לפני תחילת הטיפול ובסיומו כל החולים עברו בדיקות מיוחדות, יחד עם הבדיקות השגרתיות. אחרי הניתוח שבוצע בחולים שטופלו בטודיקאמפ-1, המנתחים בחנו בקפידה את הלארבציסטים (larvacysts) של אכינוקוקוס שהוצאו במהלך הניתוח. ב-85-95 חולים שעברו טיפול נצפה הרס ומוות של אלמנטים נבטיים של לארבציסטים טפיליים; אצל 26 חולים (קבוצת ביקורת) שלא קיבלו את התכשיר אך נותחו בגלל האכינוקוקוזיס נצפו אלמנטים נבטיים ברי-חיות ללא שינוי מורפולוגי. 

את מתן התכשיר החולים עברו ללא תלונות או סיבוכים קליניים. נקבע כי החולים לא פיתחו תופעות לוואי, התכשיר השפיע לטובה על החולים, שיקם את מטבוליזם החלבונים וחומצות האמינו בקרב חולי אכינוקוקוזיס, שיפר את המצב החיסוני, מה שלא נצפה בקרב החולים מקבוצת הביקורת. 

באף מקרה של שימוש בתכשיר טודיקאמפ-1 לא נצפו תופעות לוואי מקומיות או כלליות, הן בעת מתן התכשיר והן במהלך הטיפול כולו. במהלך השימוש בתכשיר לא נצפתה החמרה של התמונה הקלינית. בבחינה של בדיקות המעבדה נצפית נטייה לנורמליזציה של פרמטרים המטולוגיים וביוכימיים." (עמ' 276)

"על פי הנתונים שבידינו, לאחר טיפול בן שלושה שבועות במינונים הולכים וגדלים של התכשירים, ברוב חולי אכינוקוקוזיס הייתה תמותה של האלמנטים הנבטיים של הטפיל. בנוסף, בשונה מתכשירים נוגדי אכינוקוקוס, לטודיקאמפ וטודיקאמפ-1 קיימות תכונות אימונוקורקטיביות שלא נופלות מאלה של תכשירי הבקרה: פוליאוקסידוניום, טקטיווין (Thymus extract)." (עמ' 295 )

"אנשים חולים היו במעקב של מנתחים ופנימאים מוסמכים, ובמהלך המעקב נצפו תוצאות ארוכות טווח של הטיפול במשך 5-7 שנים. באף אחד מהמקרים החולים לא פיתחו סיבוכים ותופעות לוואי של התכשירים. להיפך, חזרות של קורס טיפולי חיזקו את תוצאות הטיפול ושיפרו את מצב הבריאות הכללית של החולים."  (עמ' 317)

16. ניסויים קליניים לבדיקת טודיקאמפ נגד גרדת

 

"... כך, לטודיקאמפ ולטודיקאמפ-1 יש השפעה נוגדת גרדת ברמה של תחליב בנזיל בנזואט 20%. תחת ההשפעה של 10% טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 השפעתו נוגדת הגרדת של בנזיל בנזואט מתחזקת.

למרות העובדה שהגורם לגרדת הינו ספציפי לסוג המארח, ב. ס. טורסונוב ושותפיו (2002) ערכו ניסוי קליני של טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 על 67 חולי גרדת בתנאים קליניים ואישרו את התוצאה שלנו. " (עמ' 275)

17. אישור קליני של תכונות אימונומודולטוריות של טודיקאמפ

"התכשיר טודיקאמפ-1 הינו אימונומודולטור עם מגוון רחב של השפעות פרמקולוגיות. התכשיר בעל רעילות נמוכה, אינו מזיק, בעל סבילות טובה, הוא משחזר את רכיבי מערכת החיסון אצל חולים באכינוקוקוס ריאתי עם מחלות נלוות. לתכשיר ישנה השפעה חיובית על מדדים קליניים כלליים, מדדים המטולוגיים, ביוכימיים ואימונולוגיים אצל חולים באכינוקוקוס ריאתי עם מחלות נלוות."  (עמ' 282)

"התכשירים טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 אינם בעלי פעילות אנטי פרזיטית בלבד, אלא אף בעלי תכונות אימונוקורקטיביות והפטופרוטקטיביות.  א. ג. מלנקוב ומחברים שותפים הוכיחו לראשונה כי במהלך הטיפול בחולים אונקולוגיים המקבלים טיפול בהקרנות, טודיקאמפ הפגין תכונות המייצבות את מערכת החיסון. ח. ג. גאניזודה ומחברים שותפים עשו שימוש בטודיקאמפ-1 בטיפול בחולים אונקולוגיים, ובמקרים מסוימים קיבלו תוצאות טובות."  (עמ' 322)

 

18.  אישור קליני של תכונת ריפוי הפצעים של טודיקאמפ

"תכונת ריפוי הפצעים של טודיקאמפ, שנקבעה על ידי א. ג. מלנקוב ומחברים שותפים [171], משכה את תשומת לבם של מנתחים." (עמ' 312)

 

"מעניין במיוחד הוא הטיפול בחלל השיורי לאחר הסרה של ציסטות אכינוקוקוס (echinococcectomy) במטרה להשמיד את האלמנטים הנבטיים של הטפיל.

השיטה נבדקה בניתוחים רבים, והיא בעלת פטנט רשום בפדרציה הרוסית. טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 מאפשרים התחדשות מהירה של רקמת הכבר לאחר הסרה של ציסטות אכינוקוקוס (echinococcectomy)." (עמ' 314)

ניסויים במהלך הייצור ברפואה וטרינרית

19. טודיקאמפ ברפואה וטרינרית

"לבקשתם של המנהלים בתחום גידול בעלי חיים ווטרינריה העברנו את התכשירים טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 לבדיקת ביצועיים. 

הוקמה ועדה סמכותית שכללה רופאים וטרינרים ונציגי מדעי הרפואה. חובר דו"ח עם תוצאות בדיקות התכשירים טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 לטיפול במחלות שונות של בעלי חיים. להלן תוכן המסמך.

התכשירים טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 נבדקו בטיפול ב-97 ראשי בקר צעיר במצב של תת-תזונה שלא הגיבו לטיפול באנטיביוטיקה ובתכשירים אחרים. אלה היו בעלי חיים מוחלשים שפיגרו בגדילה והתפתחות. בדרך כלל בעלי חיים כאלה מתים.  בוצע מתן תכשיר תוך-קיבתי מדי יום במשך 5 ימים במינון של 0.1 מ"ל/ק"ג. כל בעלי החיים הבריאו. 

טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 נבדקו על 500 אפרוחים שהיו חולים באסקרידוזיס (ascaridosis) ובהטרקידוזיס (heterakidosis). 250 אפרוחים טופלו בטודיקאמפ, 250 אפרוחים טופלו בטודיקאמפ-1. מינון – 0.5 מ"ל/ק"ג תוך-קיבתי. כל האפרוחים הבריאו. 

1250 כבשים שהוצאו מהעדר, וכפי שהראו בדיקות מיוחדות היו חולים באכינוקוקוזיס, הועברו להאכלה. 620 טופלו בטודיקאמפ, 630 – בטודיקאמפ-1. 

בעלי החיים הבריאו, בנתיחה התגלה שרוב האכינוקוקים והאלמנטים הנבטיים מתו. הושגה תוצאה כלכלית טובה. 

28 כבשים החולים באקינוקוקוזיס טופלו בהצלחה בטודיקאמפ ובטודיקאמפ-1 לתיקון שארית החלל, מה שהוכנס לכירורגיה הרפואית כטיפול באקינוקוקוזיס.

30 כבשים החולים בסרקוציסטיס לב עברו קורס טיפול מוצלח בטודיקאמפ ובטודיקאמפ-1, הנתיחה קבעה מוות של טפילים. 

75 חזירונים עם פיגור התפתחותי ועם כשל חיסוני משני קיבלו את התכשירים במינון 0.5 מ"ג/ק"ג (41 – טודיקאמפ, 34 – טודיקאמפ-1). בעלי החיים הבריאו – הושגה תוצאה כלכלית טובה.

התכשירים היו גם יעילים בטיפול מקומי בפרסות פגועות (75 עגלים, 150 טליים, 35 סייחים).

התכשירים שנבדקו הוכיחו את עצמם כיעילים מאוד בטיפול במחלות מפרקים ממקור לא ידוע אצל עגלים (87 עגלים), היה להם כשל חיסוני משני מובהק. 

טודיקאמפ במינון של 0.3 מ"ל/ק"ג נבדק על כלבים החולים בטוקסוקריאזיס (toxocariasis) ובטוקסוקרידוזיס (toxascaridosis). כל בעלי החיים הצליחו להיפטר מהטפילים ובהמשך הבריאו

אותו מינון ריפא 57 פרות עם טימפניה.

מתן פנימה של טודיקאמפ במינון של 0.2 מ"ל נוסה על 39 חזירים עם אסקרידוזיס, כל בעלי החיים הבריאו

טודיקאמפ וטודיקאמפ-1 במינון נמוך (0.05 מ"ג/ק"ג) יעילים במצבים של כשל חיסוני, גסטריטיס, הפטיטיס ואי ספיקת כבד תפקודית בבעלי חיים, ואילו לטיפול במחלות טפיליות יש להגדיל את המינון עד 0.1-0.3 מ"ג/ק"ג. התכשירים אינם רעילים, ללא תופעות לוואי." (עמ' 306-307)