%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8
%2525D0%2525B7%2525D0%2525B5%2525D0%2525
%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525

משפחת טודיקה ונציגיהם, אינם מציבים את טודיקאמפ כטיפול רפואי, וממליצים לפנות לרופאים מורשים לקבלת טיפול רפואי.​

משפחת טודיקה ונציגיהם, אינם אחראיים לתוצאות השימוש בתכשיר: אנו מציעים מידע, ואתם מחליטים מה לעשות אתו ואיך לפרש אותו.

מוצר ללא התוויה רפואית מאושרת,

השפעתו לא מוכחת מדעית.
יש להיוועץ ברופא או ברוקח טרם השימוש במוצר ובמידה שסימני המחלה אינם עוברים או מוחמרים.