המלצות

המלצות ממכתבי צרכנים על חווייתן על שימוש טודיקאמפ מתפרסמות כאן.

כמו גם את התגובות של הרופאים הקונבנציונליים והפקידים , אם בכלל.

להמלצה כתבו מכתב למייל:  isra1todicamp@gmail.com

בכותרת המייל יש לכתוב "המלצה".

 


אנא ציין בהמלצה את מספר התעודת זהות ואת הנתונים האישיים שלך עבורם קיבלת טודיקאמפ. נתונים אלה יישמרו בסודיות ולא יפורסמו.


ציין גם במכתב זה מאיזה שם פרטי ומאיזו עיר מגורים אפשר לפרסם את המלצה.